ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB PZT Záhorie

Ako sa stať členom klubu?

Pridajte sa k nám a využívajte výhody členov športovo streleckého klubu PZT. 

  1. Pre získanie členstva v klube ŠSK PZT je potrebné vytlačiť, vyplniť a doručiť nám poštou alebo osobne prihlášku ktorú si stiahnete z nasledujúceho linku: „PRIHLÁŠKA„. Súčasťou prihlášky je aj cenník členských poplatkov – z ktorých si vyberiete typ (sumu) členského, ktorý Vás najviac zaujal.
  2. O príjatí za člena rozhoduje výkonný výbor, ktorý Vašej žiadosti nemusí vyhovieť.
  3. Po schválení Vašej žiadosti,  je potrebné uhradiť členský poplatok na príslušný kalendárny rok.
  4. Po uhradení poplatku Vám bude vystavený preukaz člena spolu s potvrdením o členstve. Preukaz člena je platný do konca kalendárneho roka.