STRELECKÝ AREÁL ŠSK PZT
BOBOGDÁNY

ŠSK PZT prevádzkuje vlastný strelecký areál neďaleko mesta Šaštín-Stráže na západnom Slovensku – na záhorí. Na strelnici organizujeme širokú škálu eventov ako sú medzinárovné a lokálne súťaže, tréningy a teambuildingy pre firmy. Strelnicu je možné si jednorazovo prenajať, alebo využívať pravidelne ako člen športovo streleckého klubu PZT so zvýhodnenými cenami. Vďaka svojej dĺžke je strelnica ideálna aj na nastreľovanie zbraní

PRAVIDLÁ - Strelnica Bobogdány

Na strelnici sa zakazuje strieľať neznámym strelivom, v ktorom je vykonaný akýkoľvek mechanický zásah! Zakazuje sa strieľať strelivom s tvrdým jadrom, svietiacim, vyššou energetickou hodnotou ako je uvedené v tomto vymedzení. Zakazuje sa strieľať dávkou.

6.1.7 Dovolené strelecké cvičenia

K streľbe je možné zriadiť tri strelecké stanoviská

Streľba z dlhých palných zbraní zo základného streleckého stanoviska na všetky vzdialenosti je dovolená strieľajúcim až po vykonaní úspešných kontrolných strelieb z palebnej čiary pre kontrolné streľby alebo po kontrole rektifikácie zbrane správcom strelnice alebo riadiacim streľby. Palebná čiara pre kontrolné streľby je vzdialená od záchytného valu maximálne 100m.

7. Súbežná streľba na strelniciach streleckého areáluV rámci streleckého areálu sa dovoľuje súbežná streľba

  1. Súbežná streľba strelnice č.7. Ak sa použije spoločná palebná čiara na strelnici č.7 a č.6, potom sa dovoľuje súbežná streľba na strelnici č.1 a strelniciach č.7 a č.6
  2. Súbežná streľba na strelnici č.1, č.2, č.3, č.4, č.5
  3. Súbežná streľba na strelnici č.6, č.7 ak majú spoločnú palebnú čiaru a spoločného riadiaceho streľby
  4. Činnosť na strelníc počas súbežnej streľby riadi osobne správca strelnice tak, že osobne dáva pokyny v činnosti riadiaceho streľby.
  5. Počas súbežnej streľby sa nedovoľuje streľba na kovové tyče.
  6. Každá strelnica musí byť počas streľby jasne vyznačená vynesenou vlajkou a musí mať mechanickú zábranu proti vstupu nepovolaných osôb.
  7. Počas streľby na strelnici č.6 a č.7 platí zákaz pohybu osôb vo výstrelnom priestore strelnice č.6 a č.7 a platí zákaz pohybu a zdržiavania osôb na strelnici č. 2, 3, 4, 5!
  8. Na všetkých strelniciach a v celom streleckom areáli platí zákaz vstupu osôb na ochranné a záchytné valy z akéhokoľvek smeru! 

Kde nás nájdete

SSK-PZT-transp

KONTAKT

Športovo strelecký klub PZT
Kopčanská 73/69
908 51 Holíč
IČO: 54502055 

info@pztzahorie.sk
+421 949 740 568